Sunday, September 16, 2012

Kesan Tanaman Sayuran Konsep "Kitchen Garden" Setelah Menggunakan Baja Organik Mas Hitam dan Semburan Kawalan Serangga Organik IF3 - Siri ke-4 (selepas 66 hari 15.09.2012)

No comments: