Wednesday, September 26, 2012

Membekal Baja Organik Mas Hitam kepada Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat (Stor Pejabat Pertanian Kawasan Parit Raja) - Projek Usahawan Pertanian Daerah Batu Pahat.

No comments: