Friday, June 15, 2012

Membekal Baja Organik Mas Hitam kepada Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah untuk Tanaman Landskap Bandar.
Pelanggan kami yang mempunyai masalah terhadap tanah keras dan tidak subur boleh mencampurkan baja organik ini semasa proses penggaulan antara tanah, sabut dan baja Mas Hitam.

No comments: