Thursday, May 1, 2014

Aktiviti 2014 : Mesyuarat Task Force Projek Khas Unit Agropreneur Muda Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.Syarikat Sarjani (M) Sdn. Bhd.  merupakan salah seorang ahli panel yang dilantik untuk membantu mengembangkan lagi peranan Unit Agropreneur Muda oleh Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani. 

No comments: