Sunday, February 20, 2011

Perkhidmatan Akikah dan Korban dari Sarjani (M) Sdn Bhd.
Aqiqah berasal dari kata ‘Aqq yang berarti memutus dan melubangi, dan ada yang mengatakan bahwa aqiqah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan juga bahwa ia adalah rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Adapun maknanya secara syari’at adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan.[1]

Hukum aqiqah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat Jumhur Ulama, berdasarkan anjuran Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Sallam dan praktek langsung beliau Shallallaahu alaihi wa Sallam. “Bersama anak laki-laki ada aqiqah, maka tumpahkan (penebus)darinya darah (sembelihan) dan bersihkan darinya kotoran (Maksudnya cukur rambutnya).” (HR: Ahmad, Al Bukhari dan Ashhabus Sunan)

Sumber = http://id.wikipedia.org/wiki/Aqiqah

Oleh itu adalah menjadi satu tuntutan bagi penternak untuk menyediakan perkhidmatan seperti sembelihan akikah mengikut hukum syarak. Harga bagi seekor ternakan bermula dari RM650.00 sehingga RM800.00 (mengikut berat dan saiz). Sebarang pertanyaan dan tempahan sila hubungi Cik Nurhidayah = 016 7119837.