PERKHIDMATAN KAMI


1. Memberi Khidmat Nasihat dan Demo kepada para pelanggan kami khusunya agensi kerajaan dan swasta.


Penerangan lengkap kepada pekerja landskap Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah.

Demo penggunaan kuantiti yang diperlukan untuk tanaman landskap seperti orkid.

Penerangan penggunaan racun organik (Emas-5) bagi permasalah serangan seranggan, kulat, benah, kutu dan lain - lain.

 Penggunaan secara menyeluruh baja organik terhadap semua jenis tanaman lanskap termasuk pohon kurma.

 Baja perlu ditabur berdekatan dengan akar agar cepat bertindak balas.

Penggambaran agrojurnal turut membuat rakaman terhadap penggunaan baja ini di lokasi landskap Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah.